facebook  twitter

Prijava za online diskusiju za mlade preduzetnike

17 jun 2021
343 puta

Pozivamo te da prisustvuješ online diskusiji koja će se ticati omladinskog preduzetništva, prednosti i prepreka u preduzetništvu kao i perspektivi preduzetništva mladih u Crnoj Gori.

Online diskusija-fokus grupa će se održati putem Zoom-a u utorak 22. juna u 11h u okviru projekta Work4Youth koji se realizuje u prekograničnoj regiji u tri opštine Tuzi, Bar i Podgorica kao i region Skadra u Albaniji.

Vodeći partner u projektu je Partners Albania. Tokom realiazije projekta, u trajanju od dvije godine, plan nam je da mlade ljude iz projektnog regiona kroz aktivnu obuku u saradnji sa predstavnicima privrede obučimo i podstaknemo da započnu sopstveni biznis, da ideju razvijaju u partnerstvu sa mladima koji imaju nadopunjavajuća znanja i vještine.

Prijavni formular se nalazi OVDJE.

Rok za prijavu za online diskusiju je 21.jun.

Link za pristup fokus grupi ćete dobiti putem e-mail-a.