facebook  twitter

Poziv za online diskusiju za mlade (18-30 g.) nezaposlene ili sa biznis idejom

16 jun 2021
346 puta

Pozivamo te da učestvuješ na online diskusiju koja će se ticati omladinskog preduzetništva, prednosti i prepreka u preduzetništvu kao i perspektivi preduzetništva mladih u Crnoj Gori.

Online diskusija - fokus grupa će se održati putem Zoom-a u utorak 22. juna u 13h i to u okviru projekta Work4Youth koji se realizuje u prekograničnoj regiji u tri opštine Tuzi, Bar i Podgorica kao i region Skadra u Albaniji. Vodeći partner u projektu je Partners Albania.

Tokom realiazije projekta, u trajanju od dvije godine, plan nam je da mlade ljude iz projektnog regiona kroz aktivnu obuku u saradnji sa predstavnicima privrede obučimo i podstaknemo da započnu sopstveni biznis, da ideju razvijaju u partnerstvu sa mladima koji imaju nadopunjavajuća znanja i vještine.

Preduzetništvo je vitalni izvor inovacija i ekonomskog razvoja. Podstiče razvoj novih ideja, tehnološki razvoj i poboljšava životni standard. Razvoj preduzetničke klime može povećati broj novoosnovanih preduzeća sa potencijalom da postanu mala i srednja preduzeća ili firme sa velikim rastom. Ova aktivnost stimuliše ekonomski rast, stvarajući na kraju mogućnosti za zapošljavanje.

Link za prijavu se nalazi OVDJE.

Rok za prijavu za online diskusiju je ponedeljak 21.jun.

Pored ovoga, svi učesnici fokus grupa će dobiti mogućnost da se prijave na BootCamp koji će se održati u julu ove godine.

Pratite nas - uskoro više informacija o BootCamp-u.

Link za pristup diskusiji ćete dobiti putem e-mail-a.