facebook  twitter

Asocijacija za demokratski prosperitet - ZID

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je organizovala dvodnevnu Orijentacionu radionicu u smjeru kreiranja servisa podrške za stanare socijalnih stanova i lica u riziku od beskućništva. ...

Published in Socijalno stanovanje