facebook  twitter

Realizovan trening o karijernom vođenju i savjetovanju

08 Maj 2018
5773 puta
U ADP-Zidu u sklopu Servisa za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju realizovan je trening koji su prošli mladi ljudi, koji će biti zaduženi za realizaciju, unaprjeđenje i promociju modela online karijernog informisanja i savjetovanja, platforme angazujse.info. 
 
Tokom treninga učesnici su stekli znanja o tradicionalnom i savremenom shvatanju pojma karijera, cjeloživotnom učenju, vještinama upravljanja karijerom ,vještine komunikacije koje će koristiti u radu sa mladima.  Takođe, tokom treninga je urađen plan rada vršnjačkih edukatora.
 
Mladi  u Crnoj Gori se susrijeću sa različitim problemima prilikom zapošljavanja usled nedovoljnog poznavanja i informisanosti o mogućnostima na tržištu rada. Osim visoke stope nezaposlenosti, problem se prepoznaje i u dugotrajnoj tranziciji iz sistema obrazovanja na tržište rada. Promjenljivost zahtjeva tržišta rada utiče na neophodnost konstantnog prilagođavanja mladih tim potrebama.
 
Cilj aktivnosti sevisa je pružanje podrške mladima za postizanje veće zapošljivosti kroz  uspostavljen integrisan sistem podrške u procesu tranzicije iz sistema obrazovanja ka tržištu rada. Polaznici treninga biće uključeni u realizaciju radionica i info-sesija u srednjim školama, kako bi pružili informacije vršnjacima o mogućnostima koje se pružaju na tržištu rada i za dalje obrazovanje i usavršavanje. Servis za pružanje podrške u karijernom vođenju i savjetovanju pruža i mogućnost izrade individualnih karijernih planova.