facebook  twitter

Kako napisati CV?

10 Nov 2017
36232 puta
Proces vašeg predstavljanja budućem poslodavcu počinje onog momenta kada vi odlučite da se prijavite na određeni oglas za posao. Prva stvar koju činite kako biste se “upoznali” sa potencijalnim poslodavcem je da mu se predstavite kroz CV.
 
Razlog zašto treba imati dobro napisan CV leži u tome što ćete, u najvećem broju slučajeva, imati veliku konkurenciju na konkursu za posao, pa je svrha dobro napisanog CV-ja da vas izdvoji od drugih (brojnih) kandidata i da vas tako odvede stepenik više, odnosno na intervju za posao. Što se bolje predstavite i što više vaš CV odgovara potrebama i zahtjevima poslodavca, veće su šanse da vas pozove na intervju.
 
Biografija treba da vas predstavi u najboljem svijetlu, na koncizan i lijepo struktuiran način. Postoji mnoštvo načina na koje možete pisati CV i upravo tu činjenicu možete iskoristiti i biti što je moguće originalniji.
 
Lični podaci: Ukoliko vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati vaše lične podatke pa tako i na ovu stavku treba obratiti pažnju. Prilikom navođenja ličnih odnosno kontakt podataka vaš CV treba da sadrži:
 
• ime i prezime,
•e - mail adresu (koja treba da glasi ime.prezime@xxxxx.com)
•broj mobilnog telefona (može i fiksnog, ukoliko ćete biti dostupni na taj broj u većem dijelu dana).
 
Ostali podaci (adresa, datum rođenja..) su takođe važni, ali nisu presudni. Fotografija ima vrlo jednostavnu (iako važnu) ulogu, ona daje poslodavcu mogućnost da lakše poveže utisak sa intervjua sa konkretnom biografijom, tako da samo može da vam pomogne. Naravno, obratite pažnju da na njoj izgledate profesionalno i pristojno.
 
Radno iskustvo: Kada je u pitanju radno iskustvo, treba naglasiti da je ona najvažnija tačka u cijelom CV-ju, i ovdje svakako treba da bude najveći fokus. Poslodavci na radno iskustvo gledaju kao na spisak vaših mogućnosti i uglavnom izvode zaključke na osnovu vašeg prethodnog iskustva, u smislu da, ono što ste do tada radili i postizali kod bivših poslodavaca, ćete i dalje jednako dobro obavljati i za njih.
 
U okviru radnog iskustva navedite kompanije u kojima ste radili, period zaposlenja u svakoj od njih i poziciju na kojoj ste radili, takođe, pri navođenju počnite od najskorijeg iskustva. Nemojte umanjivati ono što ste radili, i nemojte se stidjeti toga. Pokažite budućem poslodavcu da ste osoba koja želi da uči i razvija svoje potencijale u svim situacijama.
 
Fokus treba da stavite na ostvarene rezultate u okviru dužnosti i odgovornosti koje ste imali na prethodnim radnim pozicijama i detaljnije treba da navodite samo ona radna iskustva koja su relevantna za poziciju na koju konkurišete. Koristite poslovni rječnik za opise radnih obaveza i naglasite da ste vi doprinijeli ili ste direktno uticali na neke uspjehe koji su postignuti, jer time naglašavate svoju aktivnu ulogu i neće biti nejasno koliko dobro ste obavljali svoja zaduženja. Ne zaboravite, svako u svom timu želi ljude koji postižu uspjehe i doprinose, sa svog aspekta, kao i rastu kompanije.
Razmislite gdje ste napravili mjerljivu razliku, kakve rezultate ste postigli, šta ste promijenili ili poboljšali? Na primjer: “Zaslužan za povećanje prometa za 80% u odnosu na prethodnu godinu” ili “Zaslužan za povećanje broja kupaca za 40%”.
 
Ukoliko se bavite poslom gdje su rezultati teško mjerljivi, kao rezultate možete da navedete prihvaćene ideje koje su poboljšale poslovanje vaše kompanije ili napravili neki drugi pozitivni pomak.
 
Ukoliko imate bogato radno iskustvo i ako sva ona imaju veze sa pozicijom za koju konkurišete, nije loše da u uvodnom dijelu CV-ja ubacite kratak tekst kojim bi u dvije-tri rečenice sumirali vaše najveće uspjehe, a kod pojedinačnih radnih iskustava da navedete samo najbitnije stavke.  Sa druge strane, ako nisu svi vaši prethodni poslovi u vezi sa pozicijom za koju sada pripremate CV, takve poslove samo pomenite (naziv pozicije, naziv kompanije, period rada) – to je sasvim dovoljno, jer pažnja poslodavca treba da bude na onome što će pokazati da umijete dobro da radite posao za koji konkurišete.
 
Ukoliko nemate radnog iskustva (ili ga imate malo), navedite sve što ste radili, a što govori da ste vrijedni i imate neke radne navike – npr. prakse koje ste obavljali, volonterske radove, angažman u studentskim organizacijama i sl. Ako nemate ništa od toga, napišite svoje profesionalne ciljeve (u čemu biste voljeli da se usavršite i šta biste  voljeli da  postignete na poslu) kako bi poslodavac uvidio koje su vaše profesionalne težnje u karijeri i kako vi percipirate svoj budući posao, odnosno na koji način želite da gradite svoju karijeru.
 
Ukoliko imate drugačije radno iskustvo od pozicije za koju se prijavljujete, propratno pismo, prije svega, treba da vam bude najveći saveznik. U propratnom pismu obavezno navedite razlog iz kojeg želite da promijenite pravac svoje karijere i naznačite da ste spremni da učite i radite na sebi kako bi se i na novom polju što bolje ostvarili. Što se tiče samog CV-ja navedite sve što može da ide u prilog ovakvoj promjeni (doškolovavanje, dodatne obuke i slično). Možete napisati i uvodnu stavku “Profesionalni ciljevi” gdje ćete navesti ukratko šta vas je motivisalo na promjenu, šta ste uradili kako bi promjenu sproveli i šta biste još voljeli da uradite kako bi bili što uspješniji i na ovom polju. Radno iskustvo koje ste do sada stekli navedite hronološkim redom, sve što je povezano sa novim zanimanjem možete detaljnije da razradite, dok sve ostalo taksativno navedite.
 
Raznoliko radno iskustvo - Ako još uvijek niste pronašli fokus u svojoj karijeri pa imate mnogo raznolikog radnog iskustva, navedite i razradite detaljnije sva ona iskustva koja imaju najviše dodirnih tačaka sa poslom koji biste voljeli da radite, a sve ostale samo napomenite da ste obavljali. I u ovom slučaju se koristite propratnim pismom kao dodatnim prostorom da objasnite zašto baš ovaj posao želite da radite i navedite sve što mislite da vam ide u prilog kao dokaz da ćete se ostvariti kao uspješan radnik baš na tom radnom mjestu. 
 
Obrazovanje: Navedite najviši stepen vašeg obrazovanja i ispod njega navedite:
 
•Naziv obrazovne ustanove
•Smjer
•Period studiranja/obrazovanja ili godinu završetka - Stečenu diplomu/zvanje
•Dodatne informacije (stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili i možete naglasiti ono što smatrate da je bitno kod ovih dostignuća)
 
Informaciju o prosečnoj ocjeni na studijama možete navesti ukoliko je ona iznad 8,00.
U ovom dijelu možete i da navedite stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili, konkurse na kojima ste učestvovali. Ne morate navesti samo naziv, godinu i mjesto. Možete opisati u nekoliko riječi ono što smatrate da je bitno kod ovih nagrada, stipendija itd. Ukoliko navodite neka priznanja, u dnu biografije napomenite da su nagrade, diplome, preporuke i ostala uvjerenja dostupna na uvid po zahtjevu.
 
Navedite stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali, koji su relevantni za poziciju za koju konkurišete, a koje ste pohađali u neko relativno skorije vrijeme, na primjer, idealno  da nisu starija od 5 godina. Ovom dijelu možete da posvetite više pažnje i prostora ukoliko nemate radno iskustvo ili je ono oskudno.
 
•Naziv organizatora, mjesto i vrijeme održavanja
•Stečena diplome / sertifikata / nivoa znanja i sl.
•Stečena znanja/sposobnosti/ovlašćenja po završetku kursa/obuke/seminara
 
Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje, praktično iskustvo i osobu spremnu da uči i usavršava se.
 
Obuke, kursevi, seminarski: Navedite stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali, koji su relevantni za poziciju za koju konkurišete, a koje ste pohađali u neko relativno skorije vrijeme, na primjer, idealno  da nisu starija od 5 godina. Ovom dijelu možete da posvetite više pažnje i prostora ukoliko nemate radno iskustvo ili je ono oskudno.
 
•Naziv organizatora, mjesto i vrijeme održavanja
•Stečene diplome / sertifikati / nivoi znanja i sl.
•Stečena znanja/sposobnosti/ovlašćenja po završetku kursa/obuke/seminara
 
Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje, praktično iskustvo i osobu spremnu da uči i usavršava se.
 
Rad na računaru: Za većinu radnih pozicija, biće dovoljno da radite u  MS Office paketu (Word, Excel, Power Point...) i na Internetu, osim ukoliko ne aplicirate za poziciju koja zahtjeva neka specifična i napredna znanja, tada navodite stručna znanja koja imate. Ako imate završen neki kurs računara, obavezno to navedite, kao i ustanovu gdje ste to znanje stekli. Napišite sve stručne programe koje znate da koristite i odredite nivo svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspertski nivo).
 
Informacije o elementarnoj  upotrebi računara (npr. poznavanje OS Windows; rad u Winamp-u i sl.) nije potrebno navoditi (osim ako ne posjedujete ekspertsko znanje), jer su one u današnje vrijeme sastavni deo funkcionalne pismenosti i njihovo poznavanje se podrazumijeva.
 
Ukoliko ne posjedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu, predlažemo da počnete što prije da ih stičete, jer je ovo minimum koji se traži kako kod nas, tako i u inostranstvu. Bitno je da budete iskreni i realni jer poslodavac može da provjeri nivo vašeg znanja putem testa, odnosno na intervjuu.
 
Strani jezici: Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početni, srednji ili napredni nivo). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika, sertifikat i/ili diplomu kao i ustanovu gdje ste to znanje stekli. Imajte na umu da će poslodavac vrlo lako provjeriti koliko dobro poznajete neki strani jezik i nemojte sebe dovesti u situaciju da u CV napišete da npr. odlično znate engleski jezik, a da na intervjuu imate problem da sklopite tri rečenice. Kao i uvek, budite iskreni. Ako vidite u oglasu da je znanje jezika izuzetno bitno, a vaše znanje je na srednjem nivou, napišite da ste spremni u kratkom roku da usavršite jezik ili sl. I to je bolje nego da otkriju da niste bili iskreni, jer tada ste sve svoje šanse bacili u vodu.
 
Lične osobine, hobiji: U ovom dijelu bi trebalo da navedete nekoliko ličnih osobina koje posjedujete, a  relevantne su za poziciju za koju konkurišete. Može vam pomoći i tekst oglasa za posao, jer se u oglasima nerijetko navode osobine koje je potrebno kandidat da ima. Osim toga, razmislite koje osobine su bitne za poziciju (na primjer, analitičnost i preciznost za knjigovođu, komunikativnost i elokventnost za prodavca i sl.), pa ih uklopite sa osobinama koje posjedujete i unesite u CV. Osim toga, treba da budete spremni da na intervjuu primjerima i konkretnim situacijama potkrijepite osobine koje ste naveli.
 
Ukoliko želite, možete osvježiti biografiju informacijama o vašim interesovanjima i relevantnim hobijima. Izaberite ona interesovanja i hobije koji konkretno ukazuju na vaše kvalitete, na primjer, ukoliko se amaterski bavite fotografijom, to govori o vama da ste spremi sami nešto da naučite i da imate samoinicijativu, ako ste bili član sportskog kluba, to svakako govori o timskom radu, trudu i borbi za uspjehom, kao i takmičarskom duhu. Hobiji koje navodite treba da su zaista hobiji (ne način na koji povremeno popunite slobodno vrijeme) i koji su iole relevantni i govore o vama i ističu vašu specifičnost  (povremene šetnje u prirodi sa prijateljima su nešto što povremeno rade gotovo svi ljudi i svakako ne spadaju u hobije).
 
Ostale napomene: U ovom dijelu CV-ja možete navesti sve one  informacije koje su važne, a niste imali gdje da ih navedete do sada. Ovdje možete navesti da imate položen vozački ispit, da imate preporuke ili sve ono što vam se čini važnim da poslodavac zna.