facebook  twitter

Petofazni model profesionalne orijentacije

03 Nov 2017
33312 puta
Petofazni model profesionalne orijentacije je put od pet koraka koji vode mladu osobu do izbora zanimanja i aktivnog planiranja karijere. U ovom procesu osoba prije svega upoznaje sebe, svoje talente, osobine, vrijednosti i interesovanja. Potom upoznaje mogućnosti okoline – saznaje kakva sve zanimanja postoje, koja su zanimanja tražena, upoređuje ih sa svojim željama i sklonostima. Zatim istražuje kakve su obrazovne mogućnosti – škole, fakulteti i neformalni obrazovni kursevi potrebni da bi se neko uspiješno bavio željenim zanimanjem.
 
Poslije ovog procesa istraživanja, upoznavanja sebe i okoline osoba je spremna da donese odluku o karijeri i kreira svoj akcioni plan kako će odluku sprovesti u djelo.
 
Tokom cijelog ovogprocesa mladi saznaju da je važno samostalno i informisano donositi odluke, da je važno pažljivo planirati i disciplinovano sprovoditi korake, ali i da je u redu griješiti i mijenjati planove, kao što se i sami mijenjamo.
 
Kako bi uspješno prošli kroz sve faze modela mladima će na raspolaganju u školama i kancelarijama za mlade biti različite prilike za samostalno i grupno učenje i istraživanje – testovi, radionice, savjetovanje, praktične vježbe i portfolio za praćenje plana karijere.
 
Pet faza kroz koje je neophodno proći:
 
1
 
Samospoznaja: Mladi kroz odgovarajuće sadržaje – radionice, testove, introspekciju i savjetovanje – prepoznaju sopstvene kapacitete, talente, interesovanja, vrijednosti i sklonosti. Upoznaju sebe, svoje želje i mogućnosti. 
 
2
 
Informisanje o zanimanjima: Mladi istražuju svijet zanimanja i profesija – koja sve zanimanja postoje, šta sve čini jedno zanimanje, koja su znanja, vještine i osobine potrebne za uspješno bavljenje zanimanjem, kakve mogućnosti postoje na tržištu...
 
3
 
Mogućnosti školovanja: Mladi se upoznaju sa mogućnostima za školovanje – školama, fakultetima i drugim obrazovnim ustanovama. Saznaju kako izgleda školovanje za njihovo željeno zanimanje. Istražuju škole, obrazovne programe, predmete, upoređuju ih sa svojim interesovanjima i željama. 
 
4
 
Realni susreti: Mladi se upoznaju sa predstavnicima željenih zanimanja i radnim  okruženjem, provode vrijeme u preduzećima, isprobavaju praksu i raspituju se o zanimanjima i školama. Oni svoje željeno zanimanje podvrgavaju testu realnosti, upoređuju svoje želje i mogućnosti sa realnim svijetom zanimanja. 
 
5
 
Odluka o izboru zanimanja: Mladi bolje upoznaju sebe, umiju da se informišu i sigurniji su u donošenju odluke. Dobijaju specifične tehnike i metode za donošenje odluka, vaganje alternativa i kreiranje akcionih planova. Mladi su spremni da akcioni plan sprovedu u djelo kao i da ga mijenjaju i prilagođavaju u skladu sa okolnostima.