facebook  twitter

Realizovan trening za mlade za rad na telefonskoj liniji "Karijerni telefon"

24 Okt 2017
26208 puta

ADP-Zid je realizovao trening za mlade koji će biti angažovani u Servisu za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju i rad na telefonskoj liniji "Karijerni telefon". Trening je realizovan u sklopu projekta "Angažuj se", koji se sprovodi uz podršku Ministarstva sporta i Direktorata za mlade. 

Uesnici su imali priliku da se poznaju sa koceptima tradicionalnog i modernog shvatanja karijere, karijernog vođenja i savjetovanja, vještina upravljanja karijerom, a u drugom dijelu treninga za svakog učesnika je odrađen i individualni karijerni plan.

Razvijanjem online platforme "Karijerni telefon" uspostavljen je integrisan sistem podrške mladima u procesu tranzicije iz sistema obrazovanje na tržište rada. Jedan od ciljeva realizacije ovog projekta je i podizanje svijesti mladih o važnosti cjeloživotnog učenja i lične odgovornosti za pozicioniranje na tržištu rada.

1C51A2B2788884FF47E490474AC3E0BDB35DCF553372880EBBpimgpsh fullsize distr