facebook  twitter

Zašto aktivizam?

03 avg 2018
10868 puta

Odlučila sam da danas pišem o svom skorašnjem iskustvu mlade aktivistkinje.

Da krenem prvo od toga- šta je to aktivizam?

Omladinski aktivizam predstavlja aktivno učešće mladih u rješavanju za njih bitnih problema, i problema njihove zajednice.

Cilj je da se mladi ljudi upoznaju sa različitim problemima današnjice u kojima se nalazi određena grupa ili okolina, načinima za njihovo rješavanje i podizanje svijesti mladih radi bolje budućnosti svih nas.

Kao mladi aktivista, stičeš nova saznanja, upoznaješ različite vjere, nacije i kulture, stičeš nova prijateljstva i iskustva za cijeli život. Izgrađuješ sopstvenu ličnost, učiš se odgovornosti, radu u grupi i rješavaš pitanja koja su od značaja za mnogobrojne mlade ljude.

Najčešći oblici učešća mladih danas su : volontiranje, vršnjačka edukacija, neformalno obrazovanje, aktivizam kroz organizacije civilnog društva ili članstvo u nevladinim organizacijama.

E sad malo više o utiscima sa treninga ,, Kako organizovati živu biblioteku?'' koji se održao od 22.og do 27.og jula u Sremskim Karlovcima.

Živa biblioteka je koncept, koji se već godinama organizuje u različitim djelovima Evrope, kako bi pomogao ljudima da prebrode svoje probleme, nedoumice, da saznaju nešto novo. Koncept je skoro isti kao i u običnoj biblioteci, samo što su u ovom slučaju, knjige koje se iznajmljuju ustvari ljudi, koji su preživjeli različite vrste diskriminacija, imali probleme u društvu u kojem žive, ili se jednostavno razlikuju od ostalih. Ova biblioteka omogućava pola sata vremena interaktivnog razgovora, u kojem možete pitati ono što vas je oduvijek interesovalo a niste imali koga, ili vas je jednostavno bilo sramota. Saznajete kako je to, bar na kratko biti u tuđim cipelama, susrećete se sa različitim intresantnim ali i potresnim životnim pričama, iz kojih, ukoliko ste otvorenog uma, ali i srca možete mnogo naučiti.

Učenje o živoj biblioteci, za mene je bilo nešto sasvim novo. Koncep o kojem do prije par dana nisam mnogo znala, a koji je zaista sjajan i koji je pomogao mnogim ljudima. Na ovom treningu sam zajedno sa svojim kolegama iz ADP- Zid-a, kao i mladim aktivistima iz Bosne, Srbije, Makedonije i Slovenije prvenstveno učila o cijelom procesu a poslednji dan treninga smo imali mogućnost da svoja znanja iskoristimo za organizovanje naše prve žive biblioteke.

Na ovom treningu, sam naučila mnogo toga. O živoj biblioteci, o diskriminaciji, o različitim pogledima i shvatanjima na svijet, o svakodnevnim problemima ljudi, o radu u grupi, o različitim mogućnostima pojedinca...

Neopisiv je osjećaj kada upoznate divne mlade ljude, koji su iz različitih država, koji su druge nacionalnosti, vjere, drugačijih shvatanja, a opet toliko slični ne samo meni, već većini mladih ljudi iz naše države. Kada vas mnogo više interesovanja spaja nego što vas razdvaja, iako se mnogi ne bi složili. Naučite da radite u timu, da razumijete ljude koji se po nečemu razlikuju od vas, da saslušate i poštujete tuđa mišljenja, a ne samo da mislite kako je ono vaše najbolje.

Na brojnim seminarima na kojima sam bila, u većini slučajeva se govorilo o marginalizivanim grupama, diskriminacijama, govoru mržnje, kao i mnogim drugim problemima sa kojima se susrećemo svakog dana, i koji nas sputavaju da doživimo neka nova, drugačija, a opet divna iskustva. Ali ono što me raduje, jeste, da sam upravo na ovakvim dešavanjima upoznala ljude koji su svjesni svojih grešaka, ali i mogućnosti, i da su željni da o ovim problemima razgovaraju i da svi zajedno tražimo rješenja i da ih prevazilazimo. Ono na šta sam najviše ponosna jeste, da sam stekla sam nova prijateljstva, i uspomene koje će me pratiti čitavog života.

Zbog svega navedenog, moja je preporuka, svim mladim ljudima, da budu aktivni članovi svoje zajednice, da pričaju o svojim problemima, da se potrude oko njihovog rješavanja, da prebrode sve stereotipe i predrasude koje nam okolina godinama nameće i da budu otvoreni za sve različitosti na koje nailaze.

P.S. Živa biblioteka se do sada nije organizovala u Crnoj Gori, ali će se to vrlo brzo promijeniti, tako da će svi koji žele, moći da se upoznaju sa ovim sjajnim konceptom. Ne brinite, bićete obaviješteni na vrijeme!

 

Pripremila: Maja Nikolić, vršnjačka edukatorka